Test Určování Činného a Trpného Rodu 2: Jak Rozlišovat?

Test Určování Činného a Trpného Rodu 2: Jak Rozlišovat?

Ahoj přátelé! Dnes se podíváme na druhý díl série testů určování činného a trpného rodu v češtině. Máme pro vás několik tipů, jak správně rozlišit mezi činným a trpným rodem. Tak se pohodlně usaďte a připravte se naučit něco nového!
Jak porozumět rozdílu mezi činným a trpným rodem?

Jak porozumět rozdílu mezi činným a trpným rodem?

Chcete-li zlepšit svou gramatickou znalost činného a trpného rodu v češtině, je důležité se naučit rozlišovat mezi nimi. Zde jsou některé tipy, které vám pomohou porozumět rozdílu mezi činným a trpným rodem:

 • Předmět věty: Činný rod se zaměřuje na to, kdo provádí akci, zatímco trpný rod se zaměřuje na to, kdo je podroben akci.
 • Gramatické tvary: Rozpoznání činného a trpného rodu může být usnadněno podle koncovek sloves či přídavných jmen.
 • Kontext: Důležité je také všímat si kontextu věty a zvažovat, zda je zde předmět aktivní nebo pasivní účastník.

Činný Rod Trpný Rod
Alice peče dort. Dort je pečen Alžbětou.
Lukáš maluje obraz. Obraz byl malován Lukášem.

Tipy pro správné určování činného a trpného rodu

Understanding the difference between active and passive voice in Czech can be challenging, but with some helpful tips, you can easily distinguish between them. Here are some pointers to keep in mind:

 • Subject vs. Object: In active voice, the subject performs the action, while in passive voice, the subject receives the action.
 • Verb Form: Pay attention to the verb form – active voice has a verb in the active form, while passive voice uses a form of the verb „být“ (to be) with the past participle.
 • Word Order: In active voice, the word order is subject-verb-object, while in passive voice, it is object-verb-subject.

By keeping these tips in mind and practicing with examples, you can improve your ability to determine the active and passive voice in Czech.

Jak rozlišit činný a trpný rod ve větě?

V české gramatice se setkáváme s činným a trpným rodem, které se liší způsobem vyjádření větného subjektu. Jak ale rozlišit, zda je ve větě užit činný nebo trpný rod? Existuje několik klíčových znaků, na které se můžeme zaměřit při analýze vět.

Zde je několik tipů, jak rozlišit činný a trpný rod ve větě:

 • Pozorně sledujte sloveso ve větě – činný rod bývá vyjádřen osobními tvary slovesa, zatímco trpný rod používá tzv. trpné tvary slovesa.
 • Dbejte na pozici podmětu ve větě – v činném rodu bývá podmět na začátku věty, zatímco v trpném rodu je na konci věty nebo je dokonce vynechán.
 • Zaměřte se na význam věty – ve větě s činným rodem je důraz kladen na akci prováděnou subjektem, zatímco ve větě s trpným rodem je důležitější předmět či příjemce akce.

Důležité informace o testu Určování Činného a Trpného Rodu 2

Důležité informace o testu Určování Činného a Trpného Rodu 2

V testu Určování Činného a Trpného Rodu 2 je důležité si uvědomit, že činný rod je označení pro jména, která označují osobu, zvíře nebo věc dělající něco, zatímco trpný rod označuje jména, která označují osobu, zvíře nebo věc, na něž je něco děláno.

Pro rozlišení mezi činným a trpným rodem je důležité si pamatovat následující body:

 • Činný rod: Ukazuje, kdo vykonává akci.
 • Trpný rod: Ukazuje, na koho či na co je akce vykonávána.

Jak si vyzkoušet své znalosti určování činného a trpného rodu?

Jak si vyzkoušet své znalosti určování činného a trpného rodu?

Vyzkoušení svých znalostí určování činného a trpného rodu může být skvělým způsobem, jak si ověřit svoje schopnosti a zdokonalit své jazykové dovednosti. V tomto testu se zaměříme na rozlišování činného a trpného rodu, což může být pro mnohé studenty nelehký úkol.

Abyste byli úspěšní v této oblasti, je důležité si nejprve ujasnit základní principy a rozdíly mezi činným a trpným rodem. Naštěstí existuje několik tipů a triků, které vám mohou pomoci lépe porozumět a rozlišovat tyto dva rody. Například si můžete vyzkoušet přemýšlet o tom, kdo dělá konkrétní akci (činný rod) a na koho je tato akce zaměřena (trpný rod).

Pokud si chcete vyzkoušet své znalosti v praxi, níže najdete pár ukázkových vět, ve kterých budete muset správně určit, zda je použit činný nebo trpný rod. Pamatujte si, že praxe dělá mistra, takže se nebojte experimentovat a zkoušet různé varianty, abyste se stali skutečnými odborníky v určování činného a trpného rodu!

Věta Správný Rod
Byla koupena nová auta. Trpný Rod
Vyprávíme si příběhy. Činný Rod
Zvířata byla krmena večer. Trpný Rod

Jak se naučit správně používat činný a trpný rod v češtině?

Jak se naučit správně používat činný a trpný rod v češtině?

Chceš zlepšit své schopnosti rozlišování činného a trpného rodu v češtině? Pokračuj v tréninku s naším druhým testem! Zde ti přinášíme další sadu vět, ve kterých je třeba správně určit, zda se jedná o činný nebo trpný rod. Jaké jsou klíčové znaky, na které bys měl/a být pozorný/á?

Činný rod se v české gramatice označuje za čin, který vykonává podmět věty. Naopak trpný rod vyjadřuje, že čin nebo účinek postihuje podmět věty. Pro správnou identifikaci je důležité dbát na sloveso a slovesný přísudek a věnovat pozornost předmětu věty. Zkus analyzovat věty níže a určit, který rod se v jednotlivých případech používá:

 • Činný rod: Podmět vykonává čin.
 • Trpný rod: Podmět je postižen činem nebo účinkem.

Činný Rod Trpný Rod
Karel (napisat) dopis. Dopis (poslat) byl Karlem.
Matylda (vyrobit) nový koláč. Nový koláč (sníst) Matyldou.

Závěrečné poznámky

Doufáme, že vám náš článek pomohl lépe porozumět rozdílu mezi činným a trpným rodem v češtině. Pokud máte nějaké další dotazy nebo téma, o kterém byste rádi věděli více, neváhejte nás kontaktovat. Vždyť učení se novým jazykům je dobrodružství plné objevů a zážitků! Děkujeme, že nás čtete a přejeme vám mnoho úspěchů ve vašem jazykovém studiu. Ať šťastně a s nadšením pokračujete v poznávání češtiny!
Test Určování Činného a Trpného Rodu 2: Jak Rozlišovat?

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *