Realismus v České Literatuře a Dramatu v 80.-90. Letech 19. Století

Realismus v České Literatuře a Dramatu v 80.-90. Letech 19. Století

Vítejte na našem blogu, kde se dnes zaměříme na zajímavé období české literatury a dramatu – 80. a 90. léta 19. století. Během té doby se v českém umění prosadil skvělý směr nazývaný realismus. Připravte se na fascinující pohled do minulosti, kdy se literární scéna českých zemí proměňovala a obohacovala o nové myšlenky a témata. Pojďte s námi objevit, jak se realismus projevil v literatuře a dramatu té doby!

Realismus jako literární směr v české literatuře

V období 80. a 90. let 19. století byl realismus dominantním literárním směrem v české literatuře a dramatu. Tato éra se vyznačovala detailním popisem skutečnosti a snahou o co nejpřesnější zobrazení společenských procesů a problémů.

Významnými představiteli tohoto směru byli například Alois Jirásek, spisovatel, který se zaměřoval na české dějiny a vytvářel obraz českého národa. Dalším důležitým autorem byl Svatopluk Čech, který se ve svých dílech zabýval sociálními otázkami a politickými událostmi své doby.

V rámci realismu se objevují také prvky naturalismu, který zdůrazňuje biologické a sociální determinace chování postav. Realismus v české literatuře a dramatu v 80. a 90. letech 19. století tak reflektoval dobu a společnost, ve které autoři žili, a stal se důležitým obdobím v historii české literatury.

Vliv historických událostí na vývoj realismu v 19. století

Vliv historických událostí na vývoj realismu v 19. století

byl nezaměnitelný a zanechal dlouhodobé stopy v české literatuře a dramatu. Období 80.-90. let 19. bylo poznamenáno politickými změnami, sociálními konflikty a technologickým pokrokem, což se odráželo i ve tvorbě tehdejších spisovatelů a dramatiků. Zde jsou klíčové body, které ovlivnily realismus:

 • Vzestup průmyslové revoluce a urbanizace, které měnily život měšťanstva i dělnické třídy.
 • Národní a sociální otázky, které se staly hlavním tématem literární tvorby.
 • Odboj proti romantismu a idealizaci reality, který posunul literaturu k objektivnímu zobrazování skutečnosti.

Autor Dílo Vliv na realizmus
Božena Němcová Babička Otevření prostoru pro zobrazování každodenního života lidí
Alois Jirásek F. L. Věk Politický a historický kontext realismu
Gustav Meyrink Golem Ovlivnění fantastických prvků v realistickém prostředí

Celkově lze říci, že historické události v 19. hrály klíčovou roli ve formování realismu v české literatuře a dramatu, který se stal důležitým prvkem v tvorbě mnoha významných autorů té doby.

Realistické prvky v českém dramatu 80. a 90. let 19. století

Realistické prvky v českém dramatu 80. a 90. let 19. století

V českém dramatu 80. se realismus projevoval skrze detailní popis prostředí, postav a jejich životních situací. Autoři se snažili zachytit každodennost a skutečnost, aby diváci mohli lépe vcítit do světa, který jim byl představován na jevišti. Realistické prvky v tomto období byly klíčovým prvkem pro přiblížení života běžných lidí divákům.

Postavy v českém dramatu 80. byly často zobrazovány jako skuteční lidé s jejich chybami, touhami a snahami. Realismus se projevoval i v dialogu postav, který byl autentický a přirozený. Díky tomu diváci mohli lépe porozumět charakterům a jejich motivacím, což přispělo k většímu emocionálnímu propojení s dějem hry.

Vzhledem k silnému realismu v českém dramatu v 80. a 90. letech 19. století byly témata zpravidla zasazena do reálných historických a sociálních kontextů. Autoři se snažili reflektovat společenské problémy a témata, která byla pro běžné lidi v té době důležitá. Díky tomu se dramata stala nejen zábavným uměleckým dílem, ale i důležitým zrcadlem společnosti dané doby.

Významné osobnosti české literatury a dramatické tvorby v období realismu

Významné osobnosti české literatury a dramatické tvorby v období realismu

V období realismu v české literatuře a dramatické tvorbě v 80.-90. letech 19. století vyniklo mnoho významných osobností, které formovaly tento literární směr a ovlivnily celou dobu. Mezi ně patří:

 • Božena Němcová: Jedna z nejvýznamnějších českých spisovatelek, jejíž díla se zapsala do zlatého fondu české literatury. Je autorkou známých děl jako Babička nebo Chléb a múka.
 • Alois Jirásek: Český spisovatel a dramatik, který prostřednictvím svých historických románů a her zachytil důležité události z českých dějin. Mezi jeho nejznámější díla patří Jan Hus nebo Lucerna.
 • Josef Kajetán Tyl: Autor slavné české národní hry Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, která je dodnes velmi populární a často uváděná na českých divadelních prknech.

Tito spisovatelé a dramatikové vtiskli české literatuře v době realismu nezapomenutelný otisk a jejich díla dodnes patří mezi nejčtenější a nejuznávanější v českém kulturním prostředí.

Kritický pohled na realismus v české literatuře a dramatu

Kritický pohled na realismus v české literatuře a dramatu

Realismus v české literatuře a dramatu ve 20. století byl klíčovým obdobím, které reflektovalo tehdejší společenské a politické události. Toto období se vyznačovalo důrazem na detaily a popisování skutečnosti bez zveličování nebo idealizace. V literatuře se objevili autoři jako Božena Němcová, Karel Čapek nebo Alois Jirásek, kteří přinesli do českého dramatu nové perspektivy a témata.

Klíčové rysy realismu v české literatuře a dramatu ve 20. století:

 • Důraz na popis prostředí a postav
 • Realistické zachycení společenských problémů a nerovností
 • Odmítání idealizace a romantických prvků
 • Komplexní zobrazování lidské psychologie a charakterů
 • Využití hovorové řeči a dialogů pro autentické vykreslení situací

Příklady děl, která reprezentují realismus v české literatuře a dramatu:
| Autor | Dílo | Hlavní motivy |
|———–|——————————|————–|
| Božena Němcová | Babička | Rodinné vztahy, venkovský život |
| Karel Čapek | R.U.R. | Technologický pokrok, etika |
| Alois Jirásek | Jan Hus | Historické události, národní hrdinství |
Změny a inovace v literárním prostředí během 80. a 90. let 19. století

Změny a inovace v literárním prostředí během 80. a 90. let 19. století

V období 80. docházelo v českém literárním prostředí k výrazným změnám a inovacím. Jedním z klíčových prvků, který ovlivnil literaturu a dramata tohoto období, byl realismus. Tento literární směr se zaměřoval na zobrazení skutečnosti a každodenního života, což vedlo k větší autenticitě a uvěřitelnosti dějů.

Během 80. se realismus stal hlavním trendem v české literatuře a dramatu. Autoři jako Božena Němcová, Alois Jirásek či Václav Havel se ve svých dílech snažili popsat život obyčejných lidí s plným realismem a detailním zachycením jejich emocí a problémů. Realismus tak přinesl do české literatury novou úroveň autenticity a důvěryhodnosti.

Autor Dílo
Božena Němcová Babička
Alois Jirásek Záboj, Slavoj a Láďa
Václav Havel Horský hotel

Významné díla a jejich přínos k rozvoji realismu ve české literatuře

V české literatuře a dramatu 80.-90. let 19. století hrála realismus klíčovou roli v odklonu od romantismu a přinesla nový pohled na společenské a politické dění. Následující díla významně přispěla k rozvoji realismu ve české literatuře:

 • „Babička“ od Boženy Němcové – tento román představuje důležitý obraz venkovského života a soudobých sociálních nerovností v české společnosti.
 • „F. L. Věk“ od Karla V. Raisa – toto dílo je považováno za jedno z nejvýznamnějších českých realistických románů, které se zaměřuje na morální dilemata a sociální problémy tehdejší doby.
 • „Hráči“ od Aloise Jiráska – tato hra skvěle mapuje život českých venkovanů a jejich boj s autoritářstvím a nespravedlností.

Závěrečné poznámky

Doufám, že tento článek vám pomohl lépe porozumět Realismu v české literatuře a dramatu v období 80. a 90. let 19. století. Tato éra byla dobově velmi důležitá a formovala další vývoj naší literatury a kultury. Pokud si přejete další informace nebo diskuzi na toto téma, neváhejte se ozvat. Děkuji za váš zájem a přeji mnoho úspěchů ve studiu literární historie!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *