Pravidla vyjmenovaná slova po l: Základní pravidla, která musíte znát

Pravidla vyjmenovaná slova po l: Základní pravidla, která musíte znát

Ahoj všichni!⁣ Dnes se podíváme na jedno z těch ⁤věčných dilemat – pravopis. Konkrétně se zaměříme na pravidla ⁢vyjmenovaná slova po l. Nebojte se, ​i​ když vám pravopis⁣ néstětí z nehtů, s tímto článkem se stanete mistr ⁤vyjmenovaných slov​ po l. Tak pojďme⁣ na to!
Začátek učení ⁣pravidel vyjmenovaných slov po l

Začátek učení pravidel vyjmenovaných slov po l

Žádné zvláštní pravidlo‌ pro vyjmenovaná ⁣slova po „l“ neexistuje, ale několik​ základních pravidel je ⁣důležitých pro správné psaní slov v této kategorii. Například slova s předponou „ne-“ se píší odděleně od slova, na které jsou připojeny (např. nelegální, nezvladatelný). Dalším pravidlem je, že slova začínající na „lo-“ se píší s pomlčkou, pokud mají přízvuk ⁢na první slabice (např. loď, ​loďka).

Dalším důležitým pravidlem je psaní slov se sufixy, která nám říká, že ⁣slova s příponami⁣ „-e, -ě“ ve slovesech minulého ⁢času se píšou odděleně od základu slova ​(např. železo – půjčit⁣ – položil). Kromě toho, je ⁣také nutné si ‍zapamatovat ‍správné psaní‍ slov ​s příponou „-ly“ v množném čísle podstatných ⁤jmen ženského rodu⁢ (např. kabelka – kabelky).

Níže najdete stručný⁣ seznam základních⁤ pravidel pro vyjmenovaná⁣ slova po ‍“l“:

 • Slova s ‌předponou „ne-“ ​se píší odděleně od ‍slova, na které jsou připojeny.
 • Slova začínající na „lo-“ se píší s⁣ pomlčkou,⁢ pokud mají přízvuk ‍na první slabice.
 • Slova se⁤ sufixy ⁢se píší odděleně od ‌základu slova.
 • Slova s příponou „-ly“ v‌ množném čísle podstatných jmen ženského rodu mají specifické ‌pravopisné pravidlo.
  Výjimky a nepravidelnosti v pravopise slov po l

  Výjimky a nepravidelnosti v pravopise ⁤slov po l

  Pro většinu ⁣slov po písmenu⁤ „l“ platí pravidla pravopisu, která jsou poměrně jednoduchá a snadno zapamatovatelná. Nicméně existují výjimky a nepravidelnosti, které si⁢ je také‌ důležité připomenout. Pokud se chcete šikovně orientovat v pravopisných pravidlech, ‌měli byste znát i tyto specifické případy.

V následujícím seznamu najdete několik vyjmenovaných slov po písmenu „l“,⁤ u kterých je třeba dávat pozor na správný pravopis:

 • slovo1: popis výjimek nebo⁢ nepravidelností
 • slovo2: ​ specifická pravidla či výjimky
 • slovo3: další doplnění k pravopisu slov po „l“

Doporučení pro správnou koncovku vyjmenovaných slov po l

Doporučení pro správnou koncovku vyjmenovaných slov po l

Zde jsou základní pravidla pro správnou koncovku vyjmenovaných slov po ⁢“l“:

 • Singulár: V singuláru slov se ⁤přidává ​koncovka⁣ -u. Například: stůl – stolu, sloup – sloupu, vůl – volu.
 • Plurál: V ⁢plurálu ​slov se přidává koncovka -ů. Například: stůl – ‍stoly, sloup – sloupy, ⁢vůl -⁣ voly.
 • Výjimky: Některá slova mají odlišnou koncovku​ po přechodu do genitivu. Například:⁣ hrad – hradu, kůň – koně, strom – stromu.

Klíčové Poznatky

Doufám, že vám tento článek pomohl⁢ lépe​ porozumět pravidlům vyjmenovaných slov ‌po l. S ‌dodržováním těchto základních pravidel se vyvarujete chybám a budete psát čistě a správně. Nezapomeňte ⁣si je osvojit a cvičit, ⁢abyste se‍ stali odborníky na správnou češtinu! Děkuji za přečtení.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *