Co Je Infinitiv Slovesa: Vysvětlení a Příklady

Co Je Infinitiv Slovesa: Vysvětlení a Příklady

Víte, co je infinitiv slovesa a jak se používá v češtině? Pokud vás tato otázka zajímá, jste na správném místě! V dnešním článku se podíváme na základní vysvětlení a příklady použití infinitivu ve větách. Pojďme se tedy společně ponořit do světa české gramatiky a rozšířit své znalosti jazyka.

Co je infinitiv slovesa a jak se používá v češtině?

V češtině se infinitiv slovesa používá jako základní tvar slovesa, který nevyjadřuje čas, osobu ani číslo. Tento tvar slovesa se používá v mnoha různých situacích a konstrukcích, a je důležitou součástí české gramatiky. Infinitiv slovesa se většinou používá v následujících situacích:

 • Ve spojení s modálními slovesy
 • Ve vedlejších větách po určitých slovesech
 • V imperativu

Podívejme se na několik příkladů použití infinitivu slovesa v češtině:

Situace Příklad
Ve spojení s modálními slovesy Musím jet do práce.
Ve vedlejších větách Myslím, že bys měl zavolat mamce.
V imperativu Nechoď tam sám.

Význam a funkce infinitivu v české gramatice

Význam a funkce infinitivu v české gramatice

Infinitiv je forma slovesa, která se používá jako neutrální základní tvar slovesa. V české gramatice hraje infinitiv důležitou roli a plní několik funkcí. Zde se podíváme na .

Infinitiv má několik pevně stanovených funkcí v české gramatice:

 • Infinitiv jako základní tvar slovesa
 • Infinitiv v sousledu slov
 • Infinitiv v konstrukcích se slovesy
 • Infinitiv v konstrukcích s modálními slovesy

Porozumění významu a funkcím infinitivu je důležité pro správné používání jazyka. Nyní se podívejme na několik příkladů, které nám pomohou lépe porozumět tomu, jak se infinitiv používá v české gramatice.

Jak správně rozpoznat infinitiv ve větě?

Jak správně rozpoznat infinitiv ve větě?

Infinitiv slovesa je základní tvar slovesa, který neobsahuje žádné koncovky nebo změny podle osoby, čísla nebo času. Rozpoznání infinitivu ve větě je důležité pro správné určení slovesa a větné struktury.

Existuje několik způsobů, jak správně identifikovat infinitiv ve větě:

 • Infinitiv je sloveso ve tvaru nekrytém jinými slovesy
 • Infinitiv může být označen specifickými slovesnými tvary (např. „dělat“, „jíst“, „spát“)
 • Infinitiv může být spojen s pomocnými slovesy jako „muset“, „chtít“, „být“

Důležité tipy pro použití infinitivu ve psané i mluvené češtině

Vysvětlení Infinitivu ve Slovese

Infinitiv ve slovese je základní forma slovesa, která nespecifikuje konkrétní čas, osobu nebo množství. V češtině se infinitiv většinou tvoří přidáním koncovky „-t“ k základu slovesa. Infinitiv slovesa může být použit samostatně nebo ve větě jako doplněk.

Existuje několik důležitých pravidel a tipů pro použití infinitivu ve psané i mluvené češtině. Je důležité si tyto pravidla osvojit, aby se vyvarovali chybám a správně používali infinitiv ve správných kontextech. Níže najdete užitečné tipy pro použití infinitivu ve slovese:

 • Používejte infinitiv ve větě jako doplněk k dalším slovům.
 • Při psaní textu nebo psaní mluveného projevu dběte na správnou koncovku infinitivu.
 • Naučte se rozpoznat správný tvar infinitivu ve slovese pro různé gramatické situace.

Přehled nejčastějších slovesných konstrukcí s infinitivem

Přehled nejčastějších slovesných konstrukcí s infinitivem

Infinitiv slovesa je základní tvar slovesa, který vyjadřuje činnost, ale není omezen časem, osobou ani číslem. V češtině se infinitiv slovesa tvoří přidáním koncovky -t k základu slovesa. Infinitiv slovesa se používá v mnoha různých konstrukcích a může vyjadřovat různé významy a situace.

Mezi nejčastěji používané slovesné konstrukce s infinitivem patří:

 • Modální slovesa: muset, moci, umět, smět, chtít, rád bych, bychom měli
 • Příčinný infinitiv: říkat, tvrdit, slyšet, vidět, nechat, cítit, myslet, číst
 • Podmětový infinitiv: já, ty, on/ona/ono, my, vy, oni/ony

Jaké jsou typické chyby spojené s používáním infinitivu a jak je vyhnout?

Infinitiv slovesa je základní forma slovesa, která se v češtině používá například jako podmět nebo předmět ve větě. Při používání infinitivu je však třeba dbát na několik typických chyb, které se často vyskytují:

 • Chybějící částice „se“: Při tvorbě infinitivu se musíme u sloves, která vyžadují reflexivní tvar, vyvarovat vynechání částice „se“. Například místo „cítit horko“ bychom měli použít „cítit se horko“.
 • Nesprávné skloňování sloves: Při tvorbě infinitivu je důležité dodržet správné skloňování sloves podle pravidel české gramatiky.
 • Spisovný a hovorový jazyk: Při používání infinitivu je třeba dávat pozor na správné užití spisovného a hovorového jazyka, aby byla věta gramaticky správná.

Závěrečné poznámky

Doufám, že dnešní článek vám pomohl lépe porozumět konceptu infinitivu slovesa a jak ho správně používat v češtině. Ať už jste začátečník nebo pokročilý mluvčí, správné použití infinitivu vám pomůže vyjádřit se jasně a přesně. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, neváhejte se ozvat v komentářích. Děkuji za přečtení a těším se na další setkání!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *