Český a Světový Preromantismus: Maturitní Otázky Český Jazyk!
|

Český a Světový Preromantismus: Maturitní Otázky Český Jazyk!

Ahoj všichni milovníci české literatury! Dnes se podíváme na fascinující téma Českého a Světového Preromantismu a jak se objevuje v maturitních otázkách z českého jazyka. Připravte se na zajímavé poznatky a užijte si čtení!

Co je přeromantismus a jak se projevuje v české literatuře?

Preromantismus je období uměleckého směru, které předcházelo romantismu a bylo typické pro druhou polovinu 18. století. V české literatuře se projevil zejména přes díla autorů jako byl Jan Potocký nebo Václav Thám, kteří se inspirovali folklórem a lidovými pohádkami. Tento směr stavěl na národní identitě a historii, což se projevilo v české literatuře zejména v období tzv. národní obrody.

Co se týče světového preromantismu, ten byl ovlivněn zejména neshodou s racionalismem a osvícenstvím, a kladl důraz na citovost, strach z neznámého a touhu po transcendenci. Do tohoto období lze zařadit i díla autorů jako byli Goethe nebo Rousseau, kteří ovlivnili i českou literaturu.

Charakteristické rysy preromantismu Česká literární díla
Exotika Jan Potocký – Raritäti české
Láska k přírodě Václav Thám – Květy z české světnice
Národní motivy Francis Ladislav Čelakovský – Staročeské písně

Nejvýznamnější představitelé českého preromantismu

V českém preromantismu se vyznačovali někteří nejvýznamnější čeští literární představitelé, kteří ovlivnili nejen českou, ale i světovou literaturu svou tvorbou. Tito autoři se vyznačovali specifickým stylem a tematikou, která předbíhala dobu a otevírala cestu novým literárním směrům.

Mezi nejvýznamnější představitele českého preromantismu patří:

 • Karel Hynek Mácha – autor známý zejména dílem Máj, který se stal ikonickým dílem české literatury.
 • Josef Kajetán Tyl – autor známý například pohádkou Krakonoš a mnoha divadelními hrami, které ovlivnily české divadelnictví.
 • Václav Hanka – významný představitel českého preromantismu díky svým literárním a jazykovědným pracím.

Společné rysy českého a světového preromantismu

ukazují na hlubokou spojitost mezi těmito uměleckými směry. Obě tato hnutí se vyznačují určitými charakteristikami, které ovlivnily tvorbu mnoha významných umělců a spisovatelů. Mezi hlavní společné rysy patří:

 • Návrat k přírodě – jak čeští, tak světoví preromantičtí umělci se inspirovali přírodou a viděli v ní zdroj krásy a pravdy.
 • Touha po mystickém a imaginativním – oba směry se zaměřovaly na neuchopitelné, tajemné a nadpřirozené prvky, které se objevovaly v jejich dílech.
 • Evokuje pocit nostalgie – jak čeští, tak světoví preromantičtí umělci se často vraceli k minulosti a evokovali pocit nostalgie po starých časech a tradicích.

Český Preromantismus Světový Preromantismus
Zástupci: Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben Zástupci: Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller
Dílo: Máj Dílo: Faust
Charakteristika: Touha po národním obrození a svobodě Charakteristika: Romantické ideály a boj za národní sjednocení

Jak se připravit na maturitní otázky z českého jazyka o preromantismu?

Jak se připravit na maturitní otázky z českého jazyka o preromantismu?

Jakmile se blíží váš maturitní termín, je důležité se důkladně připravit na otázky z českého jazyka týkající se preromantismu. Tento literární směr byl klíčovým obdobím přechodu od osvícenství k romantismu a zahrnuje díla jak českých, tak světových autorů.

Abyste byli připraveni na maturitní otázky z preromantismu, doporučujeme vám:

 • Prostudovat si život a dílo významných českých představitelů preromantismu, jako je J.W. Goethe, F.L. Věk, K. H. Borovský.
 • Pozorně si přečíst klíčová díla tohoto období a analyzovat jejich stylistické prvky a témata.
 • Zkoušet si procvičovat různé typy otázek z preromantismu, abyste se lépe připravili na maturitní zkoušku.

Doporučená literatura ke studiu českého a světového preromantismu

V tomto článku se podíváme na doporučenou literaturu ke studiu českého a světového preromantismu, která může být užitečná při přípravě na maturitní otázky z českého jazyka. Zde jsou některá díla, která by měla být zahrnuta do vaší přípravy:

 • Český preromantismus:
 • Ballady a romance – Karel Hynek Mácha
 • Máj – Karel Hynek Mácha
 • Romeo a Julie – William Shakespeare (inspirace pro Máchův Máj)

Pro studium světového preromantismu doporučuji věnovat pozornost těmto dílům:

 • Anglický preromantismus:
 • Lyrické balady – William Blake
 • Lucy Gray – William Wordsworth

Český preromantismus ve srovnání se světovými literárními směry

V české literatuře předcházel preromantismus období osvícenství a inspiroval se zejména německým preromantismem. Český preromantismus se vyznačoval důrazem na národní literaturu, folklor a romantizaci československých dějin. Kromě toho, preromantičtí autoři zdůrazňovali silný vztah k přírodě a vnitřním emocím.

V porovnání se světovými literárními směry jako například anglickým romantismem, francouzským preromantismem nebo německou klasicistikou, lze říci, že český preromantismus byl ovlivněný zejména místními historickými událostmi a národními specifiky. Na rozdíl od jiných literárních směrů, které se zaměřovaly spíše na univerzální témata, čeští preromantičtí autoři se snažili reflektovat specifickou českou kulturu a identitu.

Český Preromantismus Světové Literární Směry
Důraz na národní literaturu Univerzální témata
Romantizace československých dějin Obecná historická témata
Silný vztah k přírodě Různorodé motivy a témata

Jak aplikovat poznatky o preromantismu do analýzy literárních textů na maturitní zkoušce?

Jak aplikovat poznatky o preromantismu do analýzy literárních textů na maturitní zkoušce?

Využití poznatků o preromantismu ve studiu literatury může být klíčem k úspěchu na maturitní zkoušce z českého jazyka. Preromantismus ovlivnil mnoho autorů a děl v české i světové literatuře a porozumění jeho charakteristikám může pomoci lépe porozumět textům, které budete muset analyzovat.

Pro úspěšnou analýzu literárních textů na maturitní zkoušce doporučuji zaměřit se na následující body:

 • Kontext a historické souvislosti: Porozumění období preromantismu a jeho vlivu na tvorbu autorů může pomoci lépe porozumět kontextu a motivům děl, která budete analyzovat.
 • Stylistické prvky: V preromantických textech můžete najít charakteristické stylistické prvky, jako je důraz na individuální pocity a city, přírodní motivy nebo nostalgia.
 • Porovnání s romantismem: Srovnání preromantických textů s díly z romantismu vám může pomoci lépe porozumět vývoji literárního směru a jeho charakteristikám.

Tipy a triky pro snadnější studium přeromantismu pro maturantu

Tipy a triky pro snadnější studium přeromantismu pro maturantu

Pro úspěšné zvládnutí tématu přeromantismu pro maturitu je důležité si ujasnit základní pojmy a charakteristiky období. Mezi klíčové body patří:

 • Novoromantismus: Tento směr předznamenal romantismus a zdůrazňoval citovost, fantazii a touhu po svobodě.
 • Český preromantismus: Národní obrození mělo v Čechách vliv na vznik preromantismu, který odrážel hledání české identity a kritiku doby.
 • Světový preromantismus: Inspirací pro preromantická díla byla příroda, minulost a fantazie, které se promítaly do literatury, malířství a hudby.

František Matouš Klácel Spisovatel a filozof, zastánce tzv. „paměťového hnutí“ v české literatuře
Washington Irving Americký spisovatel, autor povídky „The Legend of Sleepy Hollow“

S vyjasněním těchto bodů a seznámením se s klíčovými osobnostmi preromantismu můžete lépe porozumět kontextu období a lépe se připravit na maturitní otázky z českého jazyka týkající se tohoto zajímavého období literatury.

Závěrem

Doufám, že vám tento článek poskytl užitečné informace o preromantismu v české literatuře a světové literatuře. Přeji vám hodně úspěchů při přípravě na maturitu z českého jazyka a doufám, že se vám podaří všechny maturitní otázky zvládnout s lehkostí. Nezapomeňte, že znalost literárních prvků a období vám může být v budoucnu velmi užitečná. Držím vám palce!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *