Sdělení nebo zdělení: Jaký je správný tvar?

Ahoj přátelé! Dnes se podíváme na téma, které může být pro mnohé z nás matoucí – Sdělení nebo zdělení: Jaký je správný tvar? Možná jste se už někdy zamýšleli nad tím, jak správně psát tuto složitou českou výjimku. V tomto článku se podíváme na základní pravidla a ujasníme si, která varianta je ta správná. Tak se pohodlně usaďte a pojďme na to!

Sdělení vs. zdělení: Co je vlastně rozdíl?

Jste někdy zmateni tím, zda správně používat slovo „sdělení“ nebo „zdělení“? Rozhodně nejste sami! I když se zdají být tyto dva výrazy podobné, mají skutečně odlišný význam. Podívejme se blíže na rozdíl mezi nimi:

Sdělení:

 • Patří k tématu jazyka a komunikace.
 • Používá se ve významech jako „informace“ nebo „zpráva“.
 • Může být verbální nebo písemné.

Zdělení:

 • Jedná se o technický termín z oblasti informačních technologií.
 • Popisuje proces, kdy se data synchronizují mezi různými systémy.
 • Často používáno v oblasti softwarového vývoje.

Historické pozadí a vývoj obou forem

Historické pozadí a vývoj obou forem

Pojmy „sdělení“ a „zdělení“ jsou v českém jazyce často zaměňovány a používány obě varianty. Nicméně, existují určité rozdíly v použití a významu těchto slov, které je důležité si uvědomit. Zde je stručný přehled historického pozadí a vývoje obou forem:

Sdělení:

 • Počátky slova „sdělení“ sahají do středověku, kdy se používalo výhradně jako označení pro předávání informací nebo zpráv.
 • Postupem času se význam slova rozšířil a začalo se používat pro veškeré formy komunikace, včetně verbální i nonverbální.

Zdělení:

 • Slovo „zdělení“ je novodobějšího původu a používá se především ve významech „rozdělení“ nebo „dělení něčeho na menší části“.
 • Jeho užití je často spojeno s matematickými operacemi nebo členěním něčeho na jednotlivé části.

Gramatické pravidla a doporučení pro použití

Jedním z častých pravopisných dilemat je volba mezi slovy „sdělení“ a „zdělení“. Tato slova mohou být zaměňována kvůli své podobné výslovnosti a významu. Avšak existuje jasná pravidla pro správné použití obou forem.

Pojďme si tedy zrekapitulovat, jaký je správný tvar pro různé situace:

 • „Sdělení“ se používá jako obecný termín pro akci sdělení informace nebo zprávy.
 • „Zdělení“ se využívá ve složených slovech a vyjadřuje rozdělení, oddělení nebo rozdělení určitého obsahu.

V případě pochybností můžete vždy zkontrolovat slovník nebo se poradit s odborníkem na český jazyk. Důležité je mít na paměti správný kontext a význam slova, abyste se vyvarovali gramatických chyb.
Která forma je vhodnější pro psanou komunikaci?

Která forma je vhodnější pro psanou komunikaci?

Mnozí mohou být v dnešní době zmatení ohledně správné formy psané komunikace – je-li vhodnější používat slovo „sdělení“ nebo „zdělení“. Obě formy jsou běžně používané, ale je důležité vědět, kdy a jak je správný tvar využít.

 • Sdělení: Tato forma je obvykle používána ve vztahu k oficiální nebo formální komunikaci. Může být vhodnější pro psaní obchodních emailů, pracovních zpráv či oficiální korespondence.
 • Zdělení: Na druhé straně je slovo „zdělení“ častěji využíváno ve vztahu k neformální nebo osobní komunikaci. Může být více příhodné pro psané zprávy mezi přáteli, rodinou nebo na sociálních sítích.

Věnovat pozornost kontextu a cíli vaší psané komunikace vám pomůže rozhodnout se, zda použít „sdělení“ nebo „zdělení“. Důležité je být konzistentní ve svém používání a respektovat konvence a pravidla psaného jazyka.

Sdělení nebo zdělení - jak se vyhnout chybám

Sdělení nebo zdělení – jak se vyhnout chybám

Přestože se zdají slova „sdělení“ a „zdělení“ podobná, mají rozdílný význam a použití. Je důležité znát správný tvar, abyste se vyhnuli chybám a udrželi vaši komunikaci jasnou a přesnou. Zde je několik tipů, jak rozlišit mezi těmito slovy:

Sdělení:

 • Správný tvar pro vyjádření nějaké informace, zprávy nebo sdělení.
 • Počítáme s ním v rovině komunikace a sdílení informací.

Zdělení:

 • Používáme tento tvar, když chceme vyjádřit něco, co je rozdělené, rozložené nebo vymezené.
 • Často se setkáme s tímto slovem v technických textech nebo ve spojení s členěním nebo rozdělením něčeho.

Jak správně volit mezi sdělením a zdělením?

Jak správně volit mezi sdělením a zdělením?

Při rozhodování mezi sdělením a zdělením je důležité mít na paměti několik klíčových faktorů. Začněte tím, že si uvědomíte, že oba tvary jsou správné a v češtině jsou používány oba.

Je však dobré si uvědomit, že sdělení se používá častěji než zdělení a je považováno za formálnější. Zdělení je ve srovnání s sdělením méně časté, avšak mnohdy může přinést do textu dynamiku a rytmus.

Pro správné použití si můžete vzít ukázku věty a zvážit, zda by lépe zněla s sdělením nebo se zdělením. Nezapomeňte se také řídit pravidly českého pravopisu a gramatiky, abyste byli na jistotě, že správně volíte mezi těmito dvěma tvary.

Závěr: Jak zvládnout správný tvar v každé situaci

Závěr: Jak zvládnout správný tvar v každé situaci

Při komunikaci je důležité používat správný tvar slov a frází, aby bylo sdělení jasné a srozumitelné. Mnohdy se však může stát, že si nejsme jisti, zda je správným tvarem „sdělení“ nebo „zdělení“. V češtině je mnoho slov, která se mohou vyskytovat v různých tvarech podle kontextu, v jakém jsou užita.

Pro správné použití tvaru ve vašich textech nebo konverzacích je důležité být pozorný a dodržovat některá pravidla. Zde je několik tipů, jak zvládnout správný tvar „sdělení“ nebo „zdělení“ v každé situaci:

 • Kontext: Zjistěte, ve které situaci se slovo používá a zohledněte jeho význam při volbě správného tvaru.
 • Gramatické pravidlo: Důkladně se seznamte s pravidly českého pravopisu a gramatiky, abyste byli schopni správně tvořit slova a fráze.
 • Konzistence: Dodržujte jednotný tvar ve vašich textech nebo mluvené řeči, aby bylo vaše sdělení plynulé a srozumitelné.

Závěrečné poznámky

Doufáme, že vám tento článek pomohl lépe porozumět rozdílu mezi sdělením a zdělením a jaký je správný tvar pro různé situace. Pamatujte, že správná komunikace je základem úspěšné interakce s ostatními lidmi. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo zkušenosti s tímto tématem, dejte nám vědět v komentářích. Děkujeme za přečtení a těšíme se na další setkání!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *